HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015- 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THANH HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO LỊCH TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2015 - 2016

Trường Tiểu học Điện Biên 2 - Thành phố Thanh Hóa , thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2015 – 2016 như sau:
1.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
- Trẻ có ngày sinh từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2009.
- Trẻ có hộ khẩu từ 15/9/2014 trở về trước mà chủ hộ là bố (mẹ), ông (bà) nội, ông (bà) ngoại; và đang thường trú trên địa bàn phường Điện Biên thuộc diện phổ cập GDTH mà nhà trường quản lý.
2.THỜI GIAN TUYỂN SINH:
- Ngày 9/7/2015 :  Đón nhận các cháu ở các phố Tô Vĩnh Diện 1, Tô Vĩnh Diện 2, Cửa Hậu, Đông Lân 1.
- Ngày 10 /7 /2015 : Đón nhận các cháu ở các phố Nguyễn Quỳnh (Bà Triệu), Hậu Thành, Hàng Đồng, Triệu Quốc Đạt.
- Từ ngày 13/7/2015 đến hết ngày 16/7/2015: rà soát, kiểm tra, huy động 100% số trẻ trong độ tuổi PCGDTH thuộc diện nhà trường quản lý ra lớp.
- Ngày 21/7/2015: tổng hợp danh sách, hồ sơ xét tuyển, các báo cáo theo mẫu.
- Ngày 22/7/2015 duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa.
- Ngày 23 / 7 /2015: thông báo kết quả tuyển sinh.
3. HỒ SƠ TUYỂN SINH:
- Đơn xin nhập học (theo mẫu).
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản foto công chứng sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Sổ đóng góp nghĩa vụ của gia đình đối với địa phương.
4. HÌNH THỨC
-Xét tuyển
5. MỘT SỐ QUY ĐỊNH:
5.1. Học sinh vào lớp 1 đóng góp theo hướng dẫn của các cấp chính quyền, đoàn thể….
5.2. Nhà trường có kế hoạch mở lớp 1 với các loại hình bán trú và không bán trú:
- Gia đình có nguyện vọng cho con học theo loại hình nào thì đăng ký vào đơn, nộp cho Ban tuyển sinh để xem xét và đồng ý tiếp nhận theo điều kiện của nhà trường.
- Vở viết của học sinh được sử dụng đồng loạt theo mẫu quy định của nhà trường.
- Sách giáo khoa, đồ dùng học tập phụ huynh tự mua trước khi vào năm học mới.
6. LƯU Ý:
1. Hiện nay nhà trường chưa tiếp nhận hồ sơ của những học sinh không thuộc đối tượng tuyển sinh đã nêu ở trên. Sau khi tiếp nhận hết học sinh trên địa bàn phường thuộc diện nhà trường quản lý, nếu còn chỉ tiêu nhà trường mới tiếp nhận học sinh ngoài phường.  
2. Khi đến trường xin nhập học cho con, phụ huynh cho các cháu đi cùng để nhà trường kiểm tra sức khỏe.     
3. Thời gian làm việc của Hội đồng tuyển sinh: Buổi sáng: làm việc từ 7h15 đến 10h30; Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00.

HIỆU TRƯỞNG


Trần Thị Vân