Chế giễu Từ Đạm


Từ Đạm làm quan đến Tuần Phủ thời thực dân Pháp, thường hay tỏ ra ham thích thơ văn, nhưng luôn luôn bị làng văn chế giễu, phản đối.

Muốn lưu danh đời sau, Từ Đạm đã đục lên vách chùa Non Nước bài thơ của mình, rồi đục đến đôi chân để... lưu kỷ niệm. Tản Đà đã làm thơ về việc này:

Năm ngoái năm xưa đục mấy vần

Năm nay quan lại đục hai chân

Khen thay đá cũng bền gan thật

Đứng mãi cho quan đục mấy lần.

Năm mẹ vua Khải Định mừng thọ 50 tuổi, Từ Đạm ra câu đối cho mọi người thi đối lại:

Tiệc thọ năm mươi mừng mẹ nước.

Có người đối:

Túi tham nghìn vạn chết cha dân.

Cũng có bản chép là:

Bạc thuồn chục một chết cha dân.

Một lần, có thầy nho không biết vì cớ gì, bị bắt giam vào ngục. Nằm trong lao, thầy nho chẳng lo lắng gì, cứ ngâm Kiều vang lên, Từ Đạm bảo:

- Anh đã hay Kiều như vậy, thử làm một bài thơ vịnh Kiều xem sao. Nếu hay ta sẽ tha.

Thầy nho đọc ngay:

Khép cửa phòng thu những đợi chờ

Mà em mất nết tự bao giờ

Chàng Kim dại gái sầu oan uổng

Viên ngoại chiều con chết ngắc ngư

Nợ trước nhẹ nhàng con đĩ Đạm

Duyên sau, dun dủi bố cu Từ

Mười lăm năm ấy bao nhiêu sướng

Còn trách làm chi đứa bán tơ.Các bài đã đăng :
  • Chả kém gì Lý Bạch
  • Cái khăn triều Nguyễn
  • Ông lão bán than
  • Quan Bảng... học chữ
  • Tao kéo mày về Keo Táo
  • Đối rồi đấy chứ!
  • Giai thoại về Đoàn Thị Điểm
  • Các ông Trạng... ăn
  • Những giai thoại về Cao Bá Quát
  • Giải nghĩa bằng ca dao
  • Câu đối của thí sinh bướng bỉnh
  • Tạ người cho hoa trà
  • Mấy nét về nhân vật Trạng Lợn
  • Đầu đề đặc biệt
  • Gà câu đối cho trò
  • Giai thoại về Nguyễn Du
  • Làm thơ khất nợ
  • Giai thoại về nhà tiên tri Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Giai thoại về Sương Nguyệt Ánh
  • Một câu đối, hai hoàn cảnh