Chúc mừng sinh nhật


   
     
Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn Phạm Trung Hiếu Lớp 4D, bạn Nguyễn Tuấn Dũng Lớp 4E, bạn Trần Khánh Linh Lớp 5B, bạn Lã Thị Anh Thư Lớp 1D, bạn Đặng Nguyễn Anh Thư Lớp 2D, bạn Nguyễn Đức Huấn Lớp 1A, bạn Nguyễn Xuân Phúc Lớp 1A,
( Ban quản trị website trường tiểu học Điện Biên 2 )