Chúc mừng sinh nhật


   
     
Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn Nguyễn Thị Thu Trang Lớp 5E, bạn Nguyễn Thành Đạt Lớp 4C, bạn Nguyễn Hồng Vân Lớp 4B, bạn Đỗ Tất Đắc Lớp 4E, bạn Hoàng Hải Vân Lớp 4Đ, bạn Lê Minh Quân Lớp 2B, bạn Ngô Công Huy Hùng Lớp 1A, bạn Nguyễn Minh Huy Lớp 1Đ, bạn Lê Anh Huy Lớp 1Đ,
( Ban quản trị website trường tiểu học Điện Biên 2 )