Dự báo thời tiết

Nguồn tin: Yahoo
Khu vực:

Ai đang truy cập


Tổng số lượt truy cập : 744596
Hiện tại có 0 thành viên và 2 khách đang truy cập

Thông tư số 26/2015/TT/BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học


Số tư liệu: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành: 16-09-2015
Tệp đính kèm:  26_2015_TT_BGDDT.rar

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên

cán bộ quản lý trường tiểu học

---------------------

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.Các tin đã đăng :
  • Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
  • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015-2016
  • Không thi tuyển sinh vào lớp 6
  • Chỉ đạo đánh giá định kỳ theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
  • Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân-Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014
  • Đánh giá thực hiện thí điểm Mô hình trường học mới Việt Nam
  • Kế hoạch tổ chức Bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh tiểu học
  • Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học
  • Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
  • Phát động cuộc thi “Giải toán qua Internet – Violympic” và ra mắt chương trình “Toán Tiếng anh” năm học 2013 – 2014
  • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014
  • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014
  • Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2013 – 2014
  • Thông báo kết quả cuộc họp Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  • Hướng dẫn về kiểm tra đánh giá học kỳ I môn tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 năm học 2011-2012a
  • Hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX
  • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục tiểu học
  • Hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLCSGD tiểu học, THCS, THPT và trung tâm GDTX
  • Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
  • Quyết định ban hành điều lệ trường tiểu học