Phụ huynh học sinh


DANH SÁCH BAN PHỤ HUYNH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN 2
NĂM HỌC 2007 - 2008

TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
LIÊN HỆ
NƠI LÀM VIỆC
1
Nguyễn Thế Sơn Chủ tịch 0913.537.969 Công ty TB&Tự động An Phát
2
Trịnh Thanh Tùng P.Chủ tịch 0912.959.414 Liên minh HTX Thanh Hóa
3
Nguyễn Thị Hạnh Vân Kế toán 0912.800.420 Trường PTTH Hàm Rồng
4
Nguyễn Thị Xuân Thủ quỹ 0985.591.111 Công ty XNK Thanh Hóa
5
Trần Thị Giang Ủy Viên 0982.503.989 Bệnh viện Y học dân tộc Thanh Hóa
6
Mai Tiến Dũng Ủy Viên 0913.598.986 Doanh nghiệp TN Lâm Dũng
7
Doãn Thị Huyền Ủy Viên 0982.503.989 Công ty cổ phần Du lịch Thanh Hóa