Cán bộ giáo viên


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN 2

TT
Ảnh đại diện
Thông tin cá nhân
1
Họ và tên : Trần Thị Vân
Ngày sinh : 17-05-1971
Hệ đào tạo : ĐHSPTH
Chức vụ : Hiệu trưởng
Năm vào ngành : 09/1989
Liên hệ : 0982.030407/0373710505
2
Họ và tên : Hoàng Thị Phúc
Ngày sinh :
Hệ đào tạo : ĐHTH
Chức vụ : Hiệu phó
Năm vào ngành : 05/09/1993
Liên hệ :
3
Họ và tên : Vũ Thị Ph. Thảo
Ngày sinh : 23-10-1963
Hệ đào tạo : ĐHTH
Chức vụ : Hiệu phó
Năm vào ngành : 08/1984
Liên hệ : 037.3853848
4
Họ và tên : Nguyễn Tú Anh
Ngày sinh : 24-07-1969
Hệ đào tạo : ĐHTH
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành : 1989
Liên hệ : 037.3751838
5
Họ và tên : Mai Thị Đức
Ngày sinh : 03-09-1961
Hệ đào tạo : 12+2
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành : 1985
Liên hệ : 037.3751838
6
Họ và tên : Lê Thị Hà
Ngày sinh : 01-07-1961
Hệ đào tạo : Trung cấp
Chức vụ : Thư viện
Năm vào ngành : 1979
Liên hệ : 0373.855641
7
Họ và tên : Nguyễn Thị Thuý Hằng
Ngày sinh : 07-06-1964
Hệ đào tạo : ĐHTH
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành : 08/1984
Liên hệ : 037.3856879
8
Họ và tên : Lê Mai Hoa
Ngày sinh : 21-12-1969
Hệ đào tạo : CĐSP
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành :
Liên hệ : 037.3210978
9
Họ và tên : Trần Thị Như Hoa
Ngày sinh : 20-09-1965
Hệ đào tạo : ĐHTH
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành :
Liên hệ : 037.3750917
10
Họ và tên : Lê Thị Hường
Ngày sinh : 10-01-1972
Hệ đào tạo : CĐSP
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành : 1993
Liên hệ : 037.3856221
11
Họ và tên : Vũ Thị Hồng
Ngày sinh : 17-11-1975
Hệ đào tạo : CĐTH
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành : 1995
Liên hệ : 037.3756918
12
Họ và tên : Đặng Thị Mai
Ngày sinh : 07-04-1960
Hệ đào tạo : ĐHTH
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành : 10/1981
Liên hệ : 037.3853145
13
Họ và tên : Lê Thị Thuý
Ngày sinh : 29-10-1974
Hệ đào tạo : CĐTH
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành :
Liên hệ : 037.3716644
14
Họ và tên : Lê Thị Thứ
Ngày sinh : 10-12-1961
Hệ đào tạo : CĐSP
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành : 1984
Liên hệ : 037.3755542
15
Họ và tên : Nguyễn Thị Thơ
Ngày sinh : 13-10-1962
Hệ đào tạo : CĐSP
Chức vụ : Giáo viên
Năm vào ngành : 1982
Liên hệ : 037.3753249

Trang 1 2 3 4